3D Web Vision

3D

3D modeli su matematičke reprezentacije, date kao kolekcije podataka o tačkama u 3D prostoru i drugih informacija, koje računar interpretira u virtuelne objekte, iscrtavajući ih na ekranu. Svet je prepoznao korisnost 3D modela i uopšteno 3D grafike, te se ona danas koristi u: filmskoj industriji, arhitekturi, medicini, nauci, inženjeringu i gejming industriji.

Ono što je naš tim zaintrigiralo je primena 3D modela u svetu web dizajna. Ugradnja 3D modela u sajt je bio poseban izazov, s ciljem približavanja karakteristika proizvoda kupcu (tehničkih, estetskih, funkcionalnih) na poseban, do sada neuobičajen i potpuno nov način.

Savladavši taj korak – ugradnju 3D modela u sajt, otišli smo korak napred, stvarajući interaktivni 3D model, koji nije obično „pokazivanje“ proizvoda (što nudi fotografija ili panoramski prikaz 360º), već i „rukovanje“ istim – kao revolucionaran način da se kupac detaljno upozna sa svim bitnim karakteristikama proizvoda koji mu se nudi na sajtu.

WEB

Web, kao informacioni prostor povezan i pristupačan putem interneta, je mesto našeg rada, stvaranja, mesto gde naša kreativnost i inovativnost nalaze put do svih ostalih web korisnika širom sveta.

Posebno mesto na web-u, koje volimo, su web stranice. Web stranice mogu, osim formatiranog teksta da sadrže i slike, video zapise, kao i softverske komponente (stranice s multimedijalnim sadržajem). Kada takve, mnogostruke web stranice, međusobno povežemo, dobivamo web sajt. Sadržaj web sajta može biti interaktivan. Uvođenjem 3D sadržaja u web sajt, interaktivnost nudi mogućnost korisnicima da sami doprinose sadržaju svojim akcijama. Web sajtovi, na taj način, dobijaju nov, revolucionaran izgled.

Ono što nam je cilj, jeste da vama internet i web sajt približimo kao radno okruženje i omogućimo vam da budete u interakciji sa vašim postojećim i potencijalnim kupcima širom sveta putem interneta. Informišite ih o sebi i svojim poslovima (proizvodima i uslugama) i iskoristite komercijalnu svrhu koju web sajtovi primarno nude.

VISION

U svetu, gde je stalno prisutno inoviranje, gde raditi uvek na isti način i bez promena znači stagnirati, vizija je ključan faktor uspeha. Iz tog razloga smo se odlučili da je vizija, kao sposobnost da se predvide budući trendovi u svetu internet tehnologije i mogućnost planiranja web aktivnosti u skladu sa tim, naš najveći izazov i zadatak, ali ujedno i pravilo kojeg se držimo.

Naša odluka je da budemo i vizionari – osobe sa jasnim, posebnim i specifičnim viđenjem budućnosti, koje se usuđuju da naprave iskorak, urade ono što drugi još uvek nisu percipirali i stvorimo novo i revolucionarno u svetu web prezentacije.

Kada govorimo o viziji, želimo da govorimo o našem timu, kao sinonimu za stalno postavljanje viših standarda u oblasti web dizajna, web razvoja i unapređenja web sadržaja, ali i uvođenja, kreiranja i predviđanja novih navika i trendova u domenu web tehnologije.

Imati viziju i biti vizionar za nas znači poslovati u skladu s vremenom koje dolazi.

O nama

U čemu se ogleda naša različitost?

Naša osnovna različitost u odnosu na ostale, koji se takođe bave izradom web sajtova, je definisana osnovnim ciljevima 3D WEB VISION-a: promovisanje 3D modeliranja u web svetu i implementacija interaktivnih 3D modela u postojeći i/ili nov dizajn sajta. 3D model, kao trodimenzionalni kompjuterski prikaz, pomaže posmatraču da preciznije sagleda neki predmet u virtuelnom svetu. Tako dobijena vizuelna informacija je daleko kompletnija u odnosu na one koje dosadašnja praksa omogućava (slika, slajd, video zapis, panoramski prikaz), što i jeste najveći napredak koji 3D tehnologija danas predstavlja. Dodatna prednost 3D prikaza je interaktivnost modela – mogućnost korisnika da samostalno “upravlja promenama” na samom modelu.

Zašto biste se odlučili baš za 3D WEB VISION?

Postoje četiri osnovna razloga za takvu odluku:
1. jedinstvena, potpuno nova usluga u svetu web dizajna (pored uobičajene usluge izrade i održavanja sajta, nudimo i ono što drugi nemaju – 3D modele, kao i posebnu uslugu za naše klijente – kreditno savetovanje),
2. prevazilaženje standardnih rešenja u izradi sajtova i orijentisanost na primenu revolucionarnih programskih ideja,
3. inovativnost, kreativnost, profesionalizam i stručnost tima,
4. pristupačna cena.

Šta je to što vam nudimo?

Naša ponuda obuhvata sledeće:
– izrada sajta (dizajn strana, struktura sajta, pisanje sadržaja uz mogućnost prevođenja na željeni jezik, fotografija prostora kompanije/proizvoda, obrada slika),
– izrada i održavanje web shop-a za nove i/ili postojeće sajtove,
– izrada profila na društvenim mrežama,
– održavanje sajta (konstantna optimizacija tj. praćenje posećenosti sajta, održavanje pozicije u rezutatima pretraga interneta, unapređenje izgleda sajta i sadržaja u skladu sa promenama u okviru firme ili na zahtev klijenta, održavanje profila na društvenim mrežama),
– izrada, priprema i ugradnja automatizovanog 3D modela u postojeći i/ili nov dizajn sajta (automatizacija modela – kontrolisana prezentacija bez „uplitanja“ korisnika),
– izrada, priprema i ugradnja interaktivnog 3D modela u postojeći i/ili nov dizajn sajta (interaktivnost modela – mogućnost korisnika da samostalno “upravlja promenama” na samom modelu),
– izrada, priprema i ugradnja statičnog 3D modela u postojeći i/ili nov dizajn sajta,
– izrada i ugradnja okruženja za 3D modele u postojeći i/ili nov dizajn sajta,
– pisanje kompletnog teksta za web sajt, kao samostalna usluga (sadržaj stranica u skladu sa delatnošću, karakteristikama proizvoda/usluga, obuhvatanje ključnih informacija, podizanje svesti kupaca o brendu i kompaniji putem teksta, mogućnost prevođenja na željeni jezik),
– prilagođavanje teksta sajta SEO optimizaciji,
– još mnogo toga…

Još nešto o nama…

3D WEB VISION je tim sa kojim uvek možete lako da se dogovorite, tim koji će vam rado izaći u susret ukoliko poželite nešto što do sada nismo radili (jer prvenstveno volimo izazove), tim koji je zbog vas i za vas tu, tim koji je oformljen kada smo shvatili da je web tehnologija deo našeg novog identiteta.

Javite se da stvaramo zajedno!

Uz naše ideje i vašu želju za saradnjom, rezultat će biti očekivan – originalan web sajt, kao vaša internet poslovna vizit karta za 21. vek.

3D Web Vision tim

Dean

Dean

3D modelar, 3D Web Developer

3D web dizajner, 3D modelar, vaš program developer, zadužen za implementaciju novih tehnologija u web sajtove.

Tamara

Tamara

Web Designer, Copywriter, Medijator, Kreditni savetnik

Dizajner strana i sajta i vaš copywriter, ujedno i vaš kreditni savetnik sa višegodišnjim bankarskim iskustvom.

Naši projekti

Usluge

3D Modeliranje

3D Modeliranje

Izrada 3D modela, priprema i ugradnja 3D modela u sajt, automatizovan ili interaktivan 3D model u sajtu, kreiranje 3D okruženja za izrađen 3D model, kombinovanje postojećeg sadržaja sajta sa 3D modelima, izrada 3D galerije (više 3D modela u istom okruženju).

Web Design

Web Design

Web grafički dizajn, inerfejs dizajn, interaktivni dizajn, ujednačavanje stila stranica na sajtu, kreiranje kompletnog izgleda sajta, pisanje teksta, izrada dizajna i sadržaja stranica, kompozicija strukture stranica, navigacija, fotografisanje, obrada slika, izbor fontova, izbor dominantnih boja, SEO optimizacija.

Web Development

Web Development

Programiranje, prilagođavanje postojećih programskih rešenja vašem sajtu, razvijanje i dizajniranje novih programskih rešenja sa implementacijom, korišćenje savremenih rešenja, standardizacija.

Copywriting

Copywriting

Kreiranje pisanog sadržaja za sajt jezgrovito i upečatljivo, pisanje sadržaja web stranica u skladu sa delatnošću firme i karakteristikama proizvoda / usluga, podizanje svesti o brendu kroz pisanje, edukacija o kompaniji i proizvodu, marketinško oglašavanje, slogani, jednostavnost u pisanju i razumljivost, obuhvatanje ključnih reči u tekstu (važnih za kupce i pretragu).

Web Shop Usluge

Web Shop Usluge

Izrada web shop-a (online prodaja) za psotojeće i/ili nove sajtove, održavnje web shop-a, ažuriranje artikala i pratećih elemenata u vezi online prodaje.

SEO Optimizacija

SEO Optimizacija

Optimizacija sadržaja sajta, optimizacija strukture sajta, ispravni i validni kodovi, prilagođavanje sajta za pretraživače, analiza posećenosti sajta, praćenje i analiza rezultata.

Održavanje web sajtova

Održavanje web sajtova

Ažuriranje sajta (slike, tekst), priprema materijala za postavljanje na sajt, održavanje sigurnosti sajta, backup sajta, izgradnja linkova, povezivanje novih i postojećih sadržaja, otvaranje i održavanje profila na društvenim mrežama.

Prevođenje teksta

Prevođenje teksta

Prevođenje kompletnog sadržaja sajta sa engleskog ili hrvatskog jezika na srpski jezik (do 15 stanica ukupno), prilagođavanje teksta web sajta SEO optimizaciji, jednokratna SEO optimizacija prevednog sadržaja.

Dodatne usluge

KONSALTING IZ OBLASTI
BANKARSTVA I KREDITIRANJA

Na ovu, dodatnu, uslugu smo se odlučili iz više razloga.

Prvi, materijal za izradu web sajta podrazumeva da smo se upoznali sa vama, vašim poslovanjem i ponudom. Ti podaci mogu biti uzeti u obzir prilikom kreditnog savetovanja (istorijat firme, karakteristike delatnosti, karakteristike proizvoda/usluga, profesionalni tim, reference, dostignuća tokom poslovanja).

Drugi, iskustvo dela 3D WEB VISION-a (10-tak godina rada u banci) u velikoj meri može pomoći u realnom sagledavanju vaše kreditne i finansijske sposobnosti, ali i potrebe za određenom vrstom kreditiranja (selekcija između kreditnih opcija, banaka).

Treći, ova usluga podrazumeva bavljenje kompletnom dokumentacijom, koju je neophodno dostaviti banci prilikom apliciranja za kredit. Prepuštajući taj deo posla našem timu, oslobađa vam se vreme za bavljenje vašom primarnom delatnošću.

POSREDOVANJE
(MEDIJACIJA)

Pored naše želje da vaše poslovanje učinimo dostupnim na jedinstven i nov način svim korisnicima web-a i time doprinesemo vašem poslovnom rezultatu, usluga posredovanja je još jedna od usluga u skladu sa vizijom koju sledimo – poslovati u skladu sa vremenom koje dolazi.

Posredovanje (medijacija) je nova oblast rada na ovim prostorima, koja omogućava da spornu situaciju ili konflikt, kao sastavni deo svakog poslovanja, rešite mirnim putem, uz pomoć posrednika tj. medijatora i time izbegnete dugotrajno suđenje praćeno visokim troškovima.

Posredovanje je postupak u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

Posrednik je specijalno obučena osoba koja može da vam pomogne u rešavanju spornih odnosa, a po domaćem zakonu mora biti upisana u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Korisne informacije i objašnjenja