Savjetovanje iz oblasti bankarstva i kreditiranja (samo na području Republike Srbije)

Većina tvrtki se u nekom trenutku svog poslovanja suočila s nedostajućim financijskim sredstvima. Najčešće se taj problem rješava bankarskom pozajmicom, na kraći ili dulji rok, ovisno o potrebi i namjeni kredita. Rješavajući ovaj problem, tvrtke se suočavaju s još jednim "problemom", koji nekada djeluje daleko veći od same pozajmice i prateće kamate - obimna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva za kredit. 3D WEB VISION TEAM se odlučio na uslugu koja vam može olakšati i umjesto vas riješiti pitanje popunjavanja kreditne dokumentacije i kontakta s bankom.

Čitaj više