Konsalting iz oblasti bankarstva i kreditiranja

Većina firmi se u nekom trenutku svog poslovanja suočila sa nedostajućim finansijskim sredstvima. Najčešće se taj problem rešava bankarskom pozajmicom, na kraći ili duži rok, zavisno od potrebe i namene kredita. Rešavajući ovaj problem, firme se suočavaju sa još jednim „problemom“, koji nekada deluje daleko veći od same pozajmice i prateće kamate – obimna dokumentacija prilikom podnošenja zahteva za kredit. 3D WEB VISION TEAM se odlučio na uslugu koja može da vam olakša i umesto vas reši pitanje popunjavanja kreditne dokumentacije i kontakta sa bankom.

Kreditno savetovanje za pravna lica obuhvata:
– sastanak sa klijentom u cilju dobijanja potrebnih informacija u vezi kredita (namena, rok, iznos, odnos sopstvenih i pozajmljenih sredstava),
– upoznavanje sa osnovnom i dopunskom delatnošću firme, usklađenosti rokova naplate potraživanja i plaćanja obaveza, rezultata poslovanja,
– prikupljanje potrebne finasijske dokumentacije u zavisnosti od kreditnog zahteva (finansijski izveštaji godišnji, šestomesečni, tromesečni, stanje kupaca i dobavljača itd.),
– informisanje o ponuđenim sredstvima obezbeđenja,
– popunjavanje kreditnog zahteva,
– usklađivanje i definisanje krajnjeg sadržaja kreditnog zahteva uz vaše dopuštenje,
– kontakt sa bankom u cilju dalje obrade vašeg kreditnog zahteva,
– sva druga pomoć tokom pripreme kreditnog zahteva i otplate kredita.

Kreditno savetovanje za fizička lica obuhvata:
– sastanak sa klijentom u cilju dobijanja potrebnih informacija u vezi kredita (namena, rok, iznos, visina prihoda),
– informisanje o ponuđenim sredstvima obezbeđenja,
– popunjavanje kreditnog zahteva na bazi dostavljenih izveštaja potrebnih za obradu kredita,
– usklađivanje i definisanje krajnjeg sadržaja kreditnog zahteva uz vaše dopuštenje,
– kontakt sa bankom u cilju dalje obrade vašeg kreditnog zahteva,
– sva druga pomoć tokom pripreme kreditnog zahteva i otplate kredita.

Kreditno savetovanje u slučaju konkurisanja za subvencionisana sredstva:
– sastanak sa klijentom u cilju dobijanja potrebnih informacija u vezi kredita i delatnosti firme, odnosa sopstvenih i tuđih sredstava,
– upoznavanje sa osnovnom i dopunskom delatnošću firme, usklađenosti rokova naplate potraživanja i plaćanja obaveza, rezultata poslovanja,
– prikupljanje potrebne finasijske dokumentacije u zavisnosti od kreditnog zahteva (finansijski izveštaji godišnji, šestomesečni, tromesečni, stanje kupaca i dobavljača itd.),
– SWOT analiza,
– informisanje o ponuđenim sredstvima obezbeđenja,
– popunjavanje kreditnog zahteva,
– usklađivanje i definisanje krajnjeg sadržaja kreditnog zahteva uz vaše dopuštenje,
– kontakt sa institucijom kojoj se zahtev podnosi u cilju dalje obrade vašeg kreditnog zahteva,
– sva druga pomoć tokom pripreme kreditnog zahteva i uslova korišćenja kredita.

Za kreditno savetovanje u 3D WEB VISION-u je zadužen mr ekonomije sa 10-to godišnjim iskustvom u bankarskim poslovima kreditiranja pravnih lica.