Savjetovanje iz oblasti bankarstva i kreditiranja (samo na području Republike Srbije)

Većina tvrtki se u nekom trenutku svog poslovanja suočila s nedostajućim financijskim sredstvima. Najčešće se taj problem rješava bankarskom pozajmicom, na kraći ili dulji rok, ovisno o potrebi i namjeni kredita. Rješavajući ovaj problem, tvrtke se suočavaju s još jednim “problemom”, koji nekada djeluje daleko veći od same pozajmice i prateće kamate – obimna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva za kredit. 3D WEB VISION TEAM se odlučio na uslugu koja vam može olakšati i umjesto vas riješiti pitanje popunjavanja kreditne dokumentacije i kontakta s bankom.

Kreditno savjetovanje za poduzetnike i tvrtke obuhvaća:
– sastanak s klijentom u cilju dobivanja potrebnih informacija u vezi kredita (namjena, rok, iznos, odnos vlastitih i pozajmljenih sredstava),
– upoznavanje s osnovnom i dopunskom djelatnošću tvrtke, usklađenosti rokova naplate potraživanja i plaćanja obaveza, rezultata poslovanja,
– prikupljanje potrebne finacijske dokumentacije ovisno o kreditnom zahtjevu (financijski izvještaji godišnji, šestomjesečni, tromjesečni, stanje kupaca i dobavljača itd.),
– informiranje o ponuđenim sredstvima osiguranja,
– popunjavanje kreditnog zahtjeva,
– usklađivanje i definiranje krajnjeg sadržaja kreditnog zahtjeva uz vaše dopuštenje,
– kontakt s bankom u cilju daljnje obrade vašeg kreditnog zahtjeva,
– sva druga pomoć tijekom pripreme kreditnog zahtjeva i otplate kredita.

Kreditno savjetovanje za fizičke osobe obuhvaća:
– sastanak s klijentom u cilju dobivanja potrebnih informacija u vezi kredita (namjena, rok, iznos, visina prihoda),
– informiranje o ponuđenim sredstvima osiguranja,
– popunjavanje kreditnog zahtjeva na bazi dostavljenih izvještaja potrebnih za obradu kredita,
– usklađivanje i definiranje krajnjeg sadržaja kreditnog zahtjeva uz vaše dopuštenje,
– kontakt s bankom u cilju daljnje obrade vašeg kreditnog zahtjeva,
– sva druga pomoć tijekom pripreme kreditnog zahtjeva i otplate kredita.

Kreditno savjetovanje u slučaju konkuriranja za subvencionirana sredstva:
– sastanak s klijentom u cilju dobivanja potrebnih informacija u vezi kredita i djelatnosti tvrtke, odnosa vlastitih i tuđih sredstava,
– upoznavanje s osnovnom i dopunskom djelatnošću tvrtke, usklađenosti rokova naplate potraživanja i plaćanja obaveza, rezultata poslovanja,
– prikupljanje potrebne finacijske dokumentacije ovisno o kreditnom zahtjevu (financijski izvještaji godišnji, šestomjesečni, tromjesečni, stanje kupaca i dobavljača itd.),
– SWOT analiza,
– informiranje o ponuđenim sredstvima osiguranja,
– popunjavanje kreditnog zahtjeva,
– usklađivanje i definiranje krajnjeg sadržaja kreditnog zahtjeva uz vaše dopuštenje,
– kontakt s institucijom kojoj se zahtjev podnosi u cilju daljnje obrade vašeg kreditnog zahtjeva,
– sva druga pomoć tijekom pripreme kreditnog zahtjeva i uvjeta korištenja kredita.

Za kreditno savjetovanje u 3D WEB VISION-u je zadužen mr ekonomije sa 10-to godišnjim iskustvom u bankarskim poslovima kreditiranja poduzetnika i tvrtki.