3D prezentacija proizvoda i usluga

Šta je 3D prezentacija proizvoda i usluga na web stranici

3D prezentacija proizvoda ili usluga na sajtu je trodimenzionalni prikaz proizvoda na internet stranici. Trodimenzionalni prikaz podrazumeva da se posmatrani proizvod (ili 3D prikaz usluge) u stvarnom vremenu prikaže na internet stranici u virtuelnom prostoru, koji je definisan nizom objedinjenih trodimenzionalnih tačaka i njihovih parametara, a u skladu sa realnim dimenzijama i oblikom datog proizvoda.

3D prezentacija na internet stranici (sajtu) može biti u vidu 3D prikaza proizvoda. Namenjena je svim proizvođačima i/ili prodavcima konkretnog proizvoda, koji žele da ga svojim kupcima prikažu na najrealniji i najprecizniji način koji trenutna web tehnologija pruža. Kada kažemo 3D prezentacija usluga, govorimo o izboru najboljeg primera predmeta, koji će dosledno oslikati uslugu koja se želi prikazati na web stranici u 3D formatu.

3D prezentacija je potpuno inovativan i revolucionaran prikaz proizvoda ili usluga, posebno kada o njoj govorimo kao sastavnom delu web stranice. Razlog tome leži u činjenici da 3D prezentacija proizvoda i usluga nudi posetiocima sajta mogućnost da proizvod vide na nov način, vrlo detaljan i celovit, posmatrajući ga iz svih uglova, bilo da se proizvod gleda spolja ili se prikazuje njegova unutrašnjost. 3D prezentacija takođe nudi mogućnost da posetioci sajta budu upoznati sa načinom funkcionisanja proizvoda pre kupovine, jer ona, kroz 3D automatizovano ili interaktivno kretanje proizvoda dato na sajtu, precizno ilustruje sve njegove komponente, njihov rad, međusobnu povezanost, te nudi potpunu percepciju realnog, materijalnog proizvoda u virtuelnom svetu.

Kakva može biti 3D prezentacija proizvoda i usluga na sajtu

– vrste 3D prezentacija –

3D prezentacija proizvoda ili usluga na sajtu može biti vrlo jednostavna, kao što je to statični 3D prikaz i on oslikava izgled proizvoda i njegove vizuelne detalje.

Primer statične 3D prezentacije: Metalna polica “SUPER 1/2/3”

Složenije i atraktivnije vrste 3D prezentacije proizvoda i usluga na sajtu su svakako zanimljivije i korisnije, kako za korisnika sajta, tako i za samog vlasnika internet stranice, jer pružaju daleko više mogućnosti sa upoznavanjem proizvoda.

U ove vrste 3D prezentacije se ubrajaju:

 • automatizovane 3D prezentacije,
 • interaktivne 3D prezentacije.

Automatizovana 3D prezentacija proizvoda/usluge u virtuelnom prostoru podrazumeva da je proizvod (ili izabrani predmet za prikaz usluge) dat tako da se vide svi njegovi spoljašnji i unutrašnji detalji u skladu sa realnim dimenzijama proizvoda kroz automatizovano kretanje kamere. Automatizacija kretanja kroz 3D prezentaciju olakšava korisniku upoznavanje sa svim detaljima proizvoda i načinom njegovog funkcionisanja i ne zahteva nikakvo učešće korisnika sajta u 3D prezentaciji proizvoda (usluge).

Primer automatizovane 3D prezentacije proizvoda: Automatizovana 3D prezentacija Z-Lifta

Primer automatizovane 3D prezentacije usluge: Vaga pravde

Kako interaktivne 3D prezentacije sadrže 3D modele sa pokretnim delovima, one od posetioca web sajta zahtevaju aktivno učestvovanje u smislu primene unapred određenih komandi. Aktivnim učešćem posetioca sajta se omogućava razgledanje 3D proizvoda odnosno praćenje funkcionisanja proizvoda iz ugla koji to posetilac želi. Interaktivna 3D prezentacija podrazumeva određena znanja i veštine korisnika web stranice koje će omogućiti najbolju 3D prezentaciju proizvoda (usluga) uz visok nivo „igre“ posetioca sajta.

Primer interaktivne 3D prezentacije proizvoda: Pokretna arhivska polica “MOBIBASIC”

Primer interaktivne 3D prezentacije usluge: Planeta Zemlja za EuroGreen

Automatizovane i interaktivne 3D prezentacije proizvoda (usluga) zahtevaju integraciju – mesta na web stranicama (sajtovima) gde će da se 3D prezentacije ugraditi.

Prednosti prikaza proizvoda i usluga u vidu 3D prezentacije u virtuelnom svetu

– zašto izabrati 3D prezentaciju –

3D prezentacija proizvoda ili 3D prezentacija predmeta koji najbolje predstavlja uslugu na web stranici, ima niz prednosti u odnosu na dosadašnje, uobičajene i široko prihvaćene formate prikazivanja proizvoda (usluga) na web stranici – slike, slajdovi, video zapisi ili panoramski prikazi.

Prednosti korišćenja 3D prezentacije proizvoda (usluge) na web stranici:

 • objedinjavanje svih dosadašnjih vidova prikaza proizvoda na sajtu u jednom obliku prezentacije,
 • potpuno prikazivanje svih detalja proizvoda i njegovih delova,
 • celovit i detaljan prikaz i spoljašnjosti i unutrašnjosti proizvoda,
 • prikaz materijala proizvoda i mogućnost menjanja istog u zavisnosti od broja materijala (boja) u kom je proizvod dat,
 • proizvod prikazan na sajtu je u skladu sa dimenzijama i proporcijama u stvarnom svetu,
 • kompletan prikaz načina funkcionisanja proizvoda u celosti ili njegovih delova,
 • potpuna percepcija oblika proizvoda i njegovog rada u virtuelnom prostoru,
 • moguća interakcija i pokretljivost delova,
 • moguća kontrola ugla gledanja,
 • podržana od strane svih popularnih web pretraživača,
 • podržana od strane svih uređaja (mobilni telefoni, tableti, računari).

Inovativnost 3D prezentacije proizvoda i usluga je svakako nešto što može biti osnovna prednost vlasnika sajta u odnosu na konkurenciju, jer pruža novi, daleko bolji i funkcionalniji vid predstavljanja proizvoda (usluga) za kupce i ujedno (provereno) donosi više profita.

Ako želite da iskoristite puni potencijal Vašeg sajta

Mi ćemo Vam to omogućiti.