3D prezentacije proizvoda i usluga

Šta je 3D prezentacija proizvoda i usluga na web stranici

3D prezentacija proizvoda ili usluga na web stranici je trodimenzionalni prikaz proizvoda na internet stranici. Trodimenzionalni prikaz podrazumijeva da se promatrani proizvod (ili 3D prikaz usluge) u stvarnom vremenu prikaže na internet stranici u virtualnom prostoru, koji je definiran nizom objedinjenih trodimenzionalnih točaka i njihovih parametara, a u skladu sa realnim dimenzijama i oblikom danog proizvoda.

3D prezentacija na internet stranici (web stranici) može biti u vidu 3D prikaza proizvoda. Namijenjena je svim proizvođačima i/ili prodavačima konkretnog proizvoda, koji ga žele prikazati svojim kupcima na najrealniji i najprecizniji način koji trenutna web tehnologija pruža. Kada kažemo 3D prezentacija usluga, govorimo o izboru najboljeg primjera predmeta, koji će dosljedno oslikati uslugu koja se želi prikazati na web stranici u 3D formatu.

3D prezentacija je potpuno inovativan i revolucionaran prikaz proizvoda ili usluga, posebno kada o njoj govorimo kao sastavnom dijelu web stranice. Razlog tome leži u činjenici da 3D prezentacija proizvoda i usluga nudi posjetiocima web stranice mogućnost da proizvod vide na nov način, vrlo detaljan i cjelovit, promatrajući ga iz svakog kuta, bilo da se proizvod gleda izvana ili se prikazuje njegova unutrašnjost. 3D prezentacija također nudi mogućnost da posjetioci web stranice budu upoznati sa načinom funkcioniranja proizvoda prije kupovine, jer ona, kroz 3D automatizirano ili interaktivno kretanje proizvoda dato na web stranici, precizno ilustrira sve njegove komponente, njihov rad, međusobnu povezanost, te nudi potpunu percepciju realnog, materijalnog proizvoda u virtualnom svijetu.

Kakva može biti 3D prezentacija proizvoda i usluga na web stranici

– vrste 3D prezentacija –

3D prezentacija proizvoda ili usluga na web stranici može biti vrlo jednostavna, kao što je to statični 3D prikaz i on oslikava izgled proizvoda i njegove vizualne detalje.

Primjer statične 3D prezentacije: Metalna polica “SUPER 1/2/3”

Složenije i atraktivnije vrste 3D prezentacije proizvoda i usluga na web stranici su svakako zanimljivije i korisnije, kako za korisnika web stranice, tako i za samog vlasnika internet stranice, jer pružaju daleko više mogućnosti sa upoznavanjem proizvoda.

U ove vrste 3D prezentacije se ubrajaju:

 • automatizirane 3D prezentacije,
 • interaktivne 3D prezentacije.

Automatizirana 3D prezentacija proizvoda/usluge u virtualnom prostoru podrazumijeva da je proizvod (ili izabrani predmet za prikaz usluge) dat tako da se vide svi njegovi vanjski i unutarnji detalji u skladu sa realnim dimenzijama proizvoda kroz automatizirano kretanje kamere. Automatizacija kretanja kroz 3D prezentaciju olakšava korisniku upoznavanje sa svim detaljima proizvoda i načinom njegovog funkcioniranja i ne zahtjeva nikakvo učešće korisnika web stranice u 3D prezentaciji proizvoda (usluge).

Primjer automatizirane 3D prezentacije proizvoda: Automatizirana 3D prezentacija Z-Lifta
Primjer automatizirane 3D prezentacije usluge: Vaga pravde

Kako interaktivne 3D prezentacije sadrže 3D modele sa pokretnim dijelovima, one od posjetioca web stranice zahtijevaju aktivno učešće u smislu primjene predodređenih komandi. Aktivnim učešćem posjetioca web stranice se omogućava razgledanje 3D proizvoda odnosno praćenje funkcioniranja proizvoda iz ugla koji to posjetilac želi. Interaktivna 3D prezentacija podrazumijeva određena znanja i vještine korisnika web stranice koje će omogućiti najbolju 3D prezentaciju proizvoda/usluga uz visok nivo „igre“ posjetioca web stranice.

Primjer interaktivne 3D prezentacije proizvoda: Pokretna arhivska polica “MOBIBASIC”
Primjer interaktivne 3D prezentacije usluge: Planeta Zemlja za EuroGreen

Automatizirane i interaktivne 3D prezentacije proizvoda (usluga) zahtijevaju integraciju u web stranicu – mjesta na web stranicama gdje će da se 3D prezentacije ugraditi.

Prednosti prikaza proizvoda i usluga u vidu 3D prezentacije u virtualnom svijetu

– zašto izabrati 3D prezentaciju –

3D prezentacija proizvoda ili 3D prezentacija predmeta koji najbolje predstavlja uslugu na web stranici, ima niz prednosti u odnosu na dosadašnje, uobičajene i široko prihvaćene formate prikazivanja proizvoda (usluga) na web stranici – slike, slajdovi, video zapisi ili panoramski prikazi.

Prednosti korištenja 3D prezentacije proizvoda (usluge) na web stranici:

 • objedinjavanje svih dosadašnjih vidova prikaza proizvoda na web stranici u jednom obliku prezentacije,
 • potpuno prikazivanje svih detalja proizvoda i njegovih dijelova,
 • cjelovit i detaljan prikaz vanjštine i unutrašnjosti proizvoda,
 • prikaz materijala proizvoda i mogućnost mijenjanja istog ovisno o broju materijala (boja) u kom je proizvod dat,
 • proizvod prikazan na web stranici je u skladu sa dimenzijama i proporcijama u stvarnom svijetu,
 • kompletan prikaz načina funkcioniranja proizvoda u cijelosti ili njegovih dijelova,
 • potpuna percepcija oblika proizvoda i njegovog rada u virtualnom prostoru,
 • moguća interakcija i pokretanje dijelova,
 • moguća kontrola gledišta,
 • podržano od strane svih popularnih web pretraživača,
 • podržano od strane svih uređaja (mobilni telefoni, tableti, računala).

Inovativnost 3D prezentacije proizvoda i usluga je svakako nešto što može biti osnovna prednost vlasnika web stranice u odnosu na konkurenciju, jer pruža novi, daleko bolji i funkcionalniji vid predstavljanja proizvoda (usluga) za kupce i ujedno (provjereno) donosi više profita.

Ako želite iskoristiti puni potencijal Vaše web stranice

Mi ćemo Vam to omogućiti.