Razlike između profila na društvenim mrežama i web sajtova

Bilo da ste tek osnovana firma ili kompanija koja posluje već godinama, suština vašeg poslovanja je ista – što veći profit. Za uspešno poslovanje bitni su vam između ostalog: marketing, povezanost sa kupcima, što veće tržište. Idealno rešenje koje vam se nudi u tu svrhu je internet.

Čitaj više