3D logo za PINS Inženjering

Opis projekta

Projekat predstavlja primer automatizovanog 3D logotipa za novu web stranicu našeg klijenta. Klijent je građevinsko preduzeće, tako da je ideja projekta bila da se logo spoji sa njegovim pimarnim poslovnim aktivnostima. To je postignuto animiranjem ivica 3D modela logotipa, tako da izgleda kao da se crta odnosno projektuje.

3D logo je napravljen od logotipa koji je klijent već imao i dokazuje da se 3D prezentacije na sajtu mogu nesmetano koristiti za predstavljanje apstraktnih koncepata, što izgleda inovativno, efektno i vrlo zanimljivo.

Data 3D prezentacija prikazuje 3D model koji izgleda kao da je crtan olovkom. Nakon što se logo u celosti tako iscrtan pokaže i poprimi svoj konačni oblik, preko njega se provlači nekoliko svetala, koji ga  obasjavaju u bojama u skladu sa postojećim izgledom.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno