3D logo za PL Servis

Opis projekta

Ovo je primjer automatiziranog 3D logotipa za postojeću stranicu. Klijent je servis elektronike, pa je ideja projekta bila uklopiti logo s djelatnošću klijenta. To je postignuto animiranom 3D prezentacijom vijka PC kućišta koji se pretvara u logo tvrtke.

Prilikom izrade ovog 3D logotipa korištene su originalne boje, fontovi i cjelokupni izgled, kako bi se logotip izradio kao 3D model i ne narušio postojeći dizajn web stranice. Ovaj projekt dokazuje da se 3D prezentacije mogu raditi i na postojećim web stranicama, bez obzira na njihov dizajn.

3D prezentacija prikazuje 3D model logotipa na web stranici našeg klijenta. Sadrži automatiziranu animaciju logotipa u obliku vijka. Naziv servisa i slofga se pojavljuju pri kraju animacije.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno