3D Prezentacija Nadogradnje kamiona hladnjače

Opis projekta

Ova interaktivna 3D prezentacija je 3D prikaz nadogradnje kamiona hladnjače. Kamion se na web stranici može virtualno pogledati sa svih strana. Također se može približiti ili udaljiti pogled, ovisno o tome da li kamion želite vidjeti detaljnije ili cijelog u kadru.

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko kamiona držanjem lijevog dugmeta miša dok se on pomjera,
– kamera se približava i udaljava od kamiona okretanjem kotačića na mišu.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno