Arhivski orman „AO – 920“

Opis projekta

3D model arhivskog ormana je kreiran da bi ilustrovao arhivske ormane tipa „AO – 920“ našeg klijenta. 3D prikaz vam omogućava da vidite unutrašnost dvokrilnog ormana, postojeće pregrade (upotrebljiv prostor), cilindar bravu za zaključavanje, kao i dizajn i boju izrade.

Ovaj 3D model ima interaktivna vrata. Klikom na njih posetioci mogu da ih otvaraju ili zatvaraju. Logika ovog modela nalaže da leva vrata ne mogu da se otvore dok su desna zatvorena, i da desna ne mogu da se zatvore dok su leva otvorena.

Kontrole kamere su sledeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem levog dugmeta dok se pomera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem točkića na mišu.

Kontrole 3D modela su sledeće:
– levim klikom na vrata se ona otvaraju ili zatvaraju,
– desna vrata ne mogu da se zatvore, ako su leva otvorena,
– leva vrata ne mogu da se otvore, ako su desna zatvorena.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno