Automatizirana 3D prezentacija kartotečnog ormara “KO1”

Opis projekta

Ova automatizirana 3D prezentacija je napravljena kako bi ilustrirala kartotečni ormar našeg klijenta. Prezentacija detaljno prikazuje posjetiteljima izgled ormara izvana i iznutra, koje su mu mogućnosti po pitanju kapaciteta, te vrste materijala od kojeg je izrađen.

Ovu 3D prezentaciju odlikuje kontinuirana nasumično generirana 3D animacija kamere i otvaranja i zatvaranja vrata ormara, uz efekt “snijega na ekranu”, koje se automatski isključuje za slabije konfiguracije.

Ovakva vrsta prikaza ne dopušta posjetiteljima nikakvu interakciju, već se svi relevantni detalji i mogućnosti proizvoda prikazuju u sklopu automatiziranog procesa.

Detalji projekta

Stranica gdje je urgrađeno