Automatizovana 3D prezentacija Z-Lifta

Opis projekta

Ova 3D prezentacija kreirana je da ilustruje Z-Lift našeg klijenta. Prezentacija je automatizovana i pokazuje posetiocima kako Z-Lift funkcioniše, kako izgleda ugrađen na jahtu i vrstu materijala od koga je izrađen.

Ova 3D prezentacija sadrži kontinuirani tok unapred generisanih pokreta kamere i Z-Lifta.

Ova vrsta prezentacije ne dozvoljava interakciju posetilaca, dok su svi relevantni detalji i karakteristike proizvoda prikazani kao deo automatizovanog procesa.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno