Automatizovani 3D prikaz prstena u kutiji

Opis projekta

Ovaj primer prikazuje prsten sa rubinom u kutiji, koji se posetiocima prikazuje sa svih strana. Takođe istaknuto u ovom primeru je:

– automatizovana manipulacija modela (automatsko otvaranje i zatvaranje kutije),
– takozvani „kožnati“ model, odnosno model koji dinamički menja oblik. U ovom slučaju, to je mali komad tkanine između kutije i poklopca,
– model sa svetlima – svetlo je montirano u poklopcu kutije, koje obasjava prsten.

Ovakav tip prikaza ne dopušta posetiocima nikakvu interakciju, već se svi relevantni detalji i mogućnosti proizvoda prikazuju u sklopu automatizovanog procesa.