Interaktivna 3D prezentacija Mreža i okvira za slike na izvlačenje

Opis projekta

Interaktivna 3D prezentacija proizvoda Mreže i okviri za slike na izvlačenje je dizajnirana da ilustrira dio mobilne opreme za muzeje našeg klijenta, namijenjenu skladištenju slika. Mreže i okviri za slike na izvlačenje mogu u isto vrijeme da prihvate veći broj slika, pri čemu se svaka slika pojedinačno odlaže potpuno sigurno i bez oštećenja susjedne mrežne jedinice. 3D prezentacija Mreža i ramova za slike na izvlačenje se sastoji od glavne konstrukcije i deset okvira sa mrežom za odlaganje slika. 3D prezentacija omogućava posjetiteljima da se upoznaju sa najznačajnijim karakteristikama proizvoda:

– način manipuliranja okvirima sa mrežama za skladištenje slika,
– uvid u iskorištenost prostora, gdje bi se mogao ugraditi (iskoristiti u art depou).

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem lijevog dugmeta dok se pomjera miš,
– kameru se približava i udaljava okretanjem kotačića na mišu.

Kontrole 3D modela su slijedeće:
– klikom na segment, on će biti izvučen ili vraćen u početni položaj.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno