Interaktivna 3D prezentacija Mreža i ramova za slike na izvlačenje

Opis projekta

Interaktivna 3D prezentacija proizvoda Mreža i ramova za slike na izvlačenje je dizajnirana da ilustruje deo mobilne opreme za muzeje našeg klijenta, namenjenu skladištenju slika. Mreže i ramovi za slike na izvlačenje mogu u isto vreme da prihvate veći broj slika, pri čemu se svaka slika pojedinačno odlaže potpuno sigurno i bez oštećenja susedne mrežne jedinice. 3D prezentacija Mreža i ramova za slike na izvlačenje se sastoji od glavne konstrukcije i deset ramova sa mrežom za odlaganje slika. 3D prezentacija omogućava posetiocima da se upoznaju sa najznačajnijim karakteristikama proizvoda:

– način manipulisanja ramovima unutar mreže za skladištenje slika,
– uvid u iskorišćenost prostora, gde bi se mogao ugraditi (iskoristiti u art depou).

Kontrole kamere su sledeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem levog dugmeta dok se pomera miš,
– kameru se približava i udaljava okretanjem točkića na mišu.

Kontrole 3D modela su sledeće:
– klikom na segment, on će biti izvučen ili vraćen u početni položaj.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno