Kartotečni orman „KO1“

Opis projekta

Interaktivni 3D model kartotečnog ormana je kreiran kako bi ilustrovao kartotečne ormane tipa „KO1“ našeg klijenta.

Ovaj 3D model ima interaktivne fioke. Klikom na bilo koju od četiri fioke posetioci mogu da ih otvaraju ili zatvaraju, čime se dobija uvid u prostor za odlaganje dokumentacije, ali i tehničke karakteristike fioka (dimenzije fioke, položaj i dužina hoda metalnih vodilica).

Kontrole kamere su sledeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem levog dugmeta dok se pomera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem točkića na mišu.

Kontrole 3D modela su sledeće:
– klikom na bilo koju od četiri fioke će se ta fioka otvoriti ili zatvoriti.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno