Kartotečni ormar “KO1”

Opis projekta

Interaktivni 3D model kartotečnog ormara je kreiran kako bi ilustrirao kartotečni ormar tipa “KO1” našeg klijenta.

Ovaj 3D model ima interaktivne ladice. Klikom na bilo koju od četiri ladice posjetitelji mogu da ih otvaraju ili zatvaraju, čime se dobiva uvid u spremište dokumentacije, ali i tehničke karakteristike ladica (dimenzije ladice, položaj i dužina hoda metalnih vodilica).

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem lijevog dugmeta dok se pomjera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem kotačića na mišu.

Kontrole 3D modela su slijedeće:
– klikanjem na bilo koju ladicu se ta ladica otvara ili zatvara.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno