Metalna polica “SUPER 1\2\3”

Opis projekta

Ovaj 3D model metalne police je kreiran da bi ilustrirao model polica “SUPER 1\2\3” našeg klijenta. U grupi je statičnih 3D modela, zbog samih karakteristika proizvoda. Zahvaljujući 3D modelu moguće je jasno vidjeti materijal od kojeg je izrađena ova polica, držače, izgled nosača, način spajanja.

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem lijevog dugmeta dok se pomjera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem kotačića na mišu.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno