Metalni radni stol izrađen po narudžbi

Opis projekta

Ovaj 3D model je prikaz metalnog stola, kreiranog kako bi ilustrirao sve tehničke, estetske i funkcionalne karakteristike metalnog stola za pregled životinja, kojeg je naš klijent izradio po narudžbi.

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem lijevog dugmeta dok se pomjera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem kotačića na mišu.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno