Paletni regal “SUPERBUILD”

Opis projekta

3D model metalnog regala našeg klijenta “SUPERBUILD” daje detaljan uvid u metalnu kostrukciju regala, dimenzije/proporcije, mogućnost korištenja, kao i dizajn regala.
Ubraja se u skupinu statičnih 3D modela, zbog tehničkih karakteristika samog proizvoda.

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem lijevog dugmeta dok se pomjera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem kotačića na mišu.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno