Paletni regal „SUPERBUILD“

Opis projekta

3D model metalnog regala našeg klijenta „SUPERBUILD“ daje detaljan uvid u metalnu kostrukciju regala, dimenzije/proporcije, mogućnost korišćenja, kao i dizajn regala.
Ubraja se u grupu statičnih 3D modela, zbog tehničkih karakteristika samog proizvoda.

Kontrole kamere su sledeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem levog dugmeta dok se pomera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem točkića na mišu.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno