Pokretna arhivska polica “MOBIBASIC”

Opis projekta

Interaktivni 3D model pokretne arhivske police je kreiran da bi ilustrirao metalnu policu model “MOBIBASIC” našeg klijenta. 3D prikaz omogućava posjetiteljima upoznavanje sa najznačajnijim karakteristikama proizvoda:

– konfiguracija regala je modularna, moduli su postavljeni na tračnice, a pokreću se zakretanjem volana,
– način manipulacije regalom,
– uvid u iskorištenost prostora u koji se montira (koristi).

Sekcije (module) posjetitelji mogu transportirati klikom na volan ili prednju stranu sljedeće slobodne sekcije. Prva slobodna sekcija je najudaljenija.

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem lijevog dugmeta dok se pomjera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem kotačića na mišu.

Kontrole 3D modela su slijedeće:
– kliom na volan slijedeće slobodne sekcije se ta sekcija transportira u stranu, počev od najudaljenije.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno