Pokretna arhivska polica „MOBIBASIC“

Opis projekta

Interaktivni 3D model pokretne arhivske police je kreiran da bi ilustrovao  metalnu policu model „MOBIBASIC“ našeg klijenta. 3D prikaz omogućava posetiocima da upoznaju najznačajnije karakteristike proizvoda:

– konfiguracija regala je modularna, moduli su postavljeni na tračnice, a pokreću se okretanjem volana,
– način manipulacije regalom,
– uvid u iskorišćenost prostora u koji se montira (koristi).

Sekcije (module) posetioci mogu da transportuju klikom na volan ili prednju stranu sledeće slobodne sekcije. Prva slobodna sekcija je najudaljenija.

Kontrole kamere su sledeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem levog dugmeta dok se pomera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem točkića na mišu.

Kontrole 3D modela su sledeće:
– klikom na volan sledeće slobodne sekcije se ta sekcija transportuje u stranu, počevši od najudaljenije.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno