Značaj copywriting-a

Šta je copywriting?

Copywriting je pisani sadržaj, koji se prenosi putem online medija i pisanih materijala. Ovakav sadržaj se prvenstveno koristi u svrhu oglašavanja ili marketinga, često i kako bi se određena osoba ili grupa ljudi navela na određenu akciju u cilju povećanja prodaje ili podizanja svesti o brendu određene firme. Web copywriting uključuje pisanje teksta i vesti za web sajt. On utiče na rangiranje vašeg sajta na internet pretraživačima, a time i broj poseta sajta. Dobar sadržaj treba da animira kupce i podstakne ih na akciju. Vrsta sadržaja koja je potrebna zavisi od vrste web sajta za koji se piše. Komercijalni web sajtovi mogu zahtevati standardni „prodajni“ stil pisanja, dok informativnim i obrazovnim web sajtovima treba specifično strukturiran materijal.

Čemu služi copywriting?

Za copywriting u slučaju web sajta je važno, ne samo da privuče kupce, već i da pomogne da se podigne rang svih stranica sajta, kao i da se poveća promet internet pretraživača.
Web copywriter piše sadržaj tako da objedini dve oblasti: znanje iz oblasti pisanja, kao i marketinško znanje. Sadržaj mora biti dobro napisan, kako bi web sajt ostvario svoj cilj – dobra informisanost, dobar marketing, veća kupovina.
Dakle, tekst treba da bude lako čitljiv, napisan jednostavnim jezikom, sa privlačnim naslovima i isticanjem suštine. Copywriting je pisanje koje podstiče kupca na akciju, privlači njegovu pažnju, koje obezbeđuje vidljivost proizvoda u pretragama tj. čini online proizvode dostupnim kupcima.

Ključne reči kod copywriting-a

Definisanje ključnih reči je naš zajednički zadatak. Vaš posao je da definišete koje su to reči koje na najbolji način određuju proizvod ili uslugu koju nudite, reči koje bi vaši potencijalni posetioci mogli da upišu u pretraživač kada traže vas ili vaš proizvod / uslugu. Mi smo tu da vam pomognemo informacijama koji bi sinonimi bili prihvatljiviji ili se češće koriste prilikom pretrage. Pretraživači najveću pažnju posvećuju početnoj strani, te iz tog razloga ona treba da sadrži najveći broj ključnih reči, sažet i kvalitetno napisan tekst, koji jasno opisuje delatnost vaše firme i njene proizvode ili usluge. Ključne reči tokom održavanja sajta treba redovno ažurirati, jer informacije koje plasirate kupcima ne mogu biti zastarele i netačne.

SEO optimizacija i copywriting

Search engine optimizacija (SEO) je veoma važna u web copywriting-u. SEO se odnosi na proces stvaranja teksta, koji je prilagođen zahtevima internet pretraživača. Što je bolja SEO optimizacija, to je veći broj posetilaca koji će biti usmereni ka vašem web sajtu. Web sadržaj strana treba da obuhvati određene ključne reči, koje, ako se koriste pravilno i na pravim mestima u okviru teksta, daju više prometa tj. veća je posećenost sajta, što njegovom vlasniku može doneti potencijalno veću zaradu.
Osnovni SEO web sadržaj čine: opisi proizvoda/usluga/delatnosti, kategorije, marketinški tekst, opšti sadržaj za korporativne web sajtove, sofisticirani web sadržaj.