3D Logo za ALFA – TEH

Opis projekta

Ovo je primer vrste automatizovane 3D prezentacije u vidu 3D prikaza logotipa. Korišćenjem 3D logotipa, kao jedinstvenog načina prikaza logotipa na sajtu, dodajete svojoj poslovnoj originalnosti i vizuelnom identitetu firme. Ova vrsta 3D prezentacije će svakako, već na prvi pogled, na posetioce sajta ostaviti pozitivan utisak i zainteresovati za dalju pretragu. U ovom, konkretnom slučaju, reč je o 3D logotipu kompanije ALFA – TEH iz Hrvatske, koji je urađen u skladu sa kompletnim redizajnom sajta (boje, kompozicija, efekti, tekstovi itd.).

3D prezentacija prikazuje 3D model logotipa na sajtu našeg klijenta. Sadrži automatizovanu animaciju urađenu kao animaciju kružećih svetala, koja se pokreće na početku prezentacije.

Detalji projekta

Strana gde je ugrađeno