Automatizovana 3D prezentacija arhivskog ormana „AO – 1200“

Opis projekta

Ovaj 3D model je napravljen kako bi ilustrovao arhivski orman našeg klijenta. Prezentacija detaljno prikazuje posetiocima izgled ormana spolja i iznutra, koje su mu mogućnosti po pitanju kapaciteta, ventilacionih otvora, načina zaključavanja, boje i vrste materijala od kojeg je izrađen.

Ovu 3D prezentaciju odlikuje kontinuirana nasumično generisana 3D animacija kamere, otvaranja i zatvaranja vrata ormana i promena boja vrata, uz efekt „snega na ekranu“, koji se automatski isključuje za slabije konfiguracije.

Ovakav tip prikaza ne dopušta posetiocima nikakvu interakciju, već se svi relevantni detalji i mogućnosti proizvoda prikazuju u sklopu automatizovanog procesa.