Automatizovana 3D prezentacija kartotečnog ormana „KO1“

Opis projekta

Ova automatizovana 3D prezentacija je napravljena kako bi ilustrovala kartotečni orman našeg klijenta. Prezentacija detaljno prikazuje posetiocima izgled ormana spolja i iznutra, koje su mu mogućnosti po pitanju kapaciteta, te vrste materijala od kojeg je izrađen.

Ovu 3D prezentaciju odlikuje kontinuirana nasumično generisana 3D animacija kamere i otvaranja i zatvaranja ladla ormana, uz efekt „snega na ekranu“, koji se automatski isključuje za slabije konfiguracije.

Ovakav tip prikaza ne dopušta posetiocima nikakvu interakciju, već se svi relevantni detalji i mogućnosti proizvoda prikazuju u sklopu automatizovanog procesa.

Detalji projekta

Strana gde je urgrađeno