Metalna polica “LSL”

Opis projekta

Ovaj 3D model je kreiran kako bi ilustrirao karakteristike modela metalne police “LSL” našeg klijenta. Pripada grupi statičkih 3D modela, zbog tehničkih karakteristika proizvoda. 3D model daje detaljan prikaz konstrukcije police, podešavanje pregrada, načina sklapanja i sastavljanja police, izgled i boju materijala.

Kontrole kamere su slijedeće:
– kameru se rotira oko ormara držanjem lijevog dugmeta dok se pomjera miš,
– kameru se približava i udaljava od ormara okretanjem kotačića na mišu.

Detalji projekta

Stranica gdje je ugrađeno